എഞ്ചിനീയർ ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഒളിപ്പിച്ചു, എസിബി റെയ്ഡിന്റെ വീഡിയോ കാണുക


ബെംഗളൂരു: കലബുറഗിയിലെ പിഡബ്ല്യുഡി ജൂനിയർ എൻജിനീയറുടെ വസതിയിൽ കർണാടക എസിബി നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കണ്ടെടുത്തു. ജൂനിയർ എൻജിനീയർ വീട്ടിലെ ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഒളിപ്പിച്ചു. റെയ്ഡിൽ ആകെ 54 ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെടുത്തതായും അതിൽ 13 ലക്ഷം രൂപ ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതായും മഹേഷ് മേഘ്‌നാവർ (എസ്പി, നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റേഞ്ച്, എസിബി) പറഞ്ഞു.

,Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *